Soutěž o ceny 


Soutěž o ceny  -  přeskočit na navigaci

Vyhraj za 1 sms!

Apple MacBook Pro

Nový MacBook Pro disponuje procesory Intel Core i5 a Core i7, které zvyšují výkon až o 50 procent oproti předchozí generaci. MacBook Pro vytvořený z jediného kusu hliníku představuje skutečný technický skvost.

Apple MacBook Pro Každá 1000. SMS vyhrává

Pravidla

Platební systém zajišťuje VOV Praha, s. r. o., technicky affox.cz.

Účastnit této soutěže se na území ČR může každý občan starší 18 let, který zašle na danou výhru předloženou pořadatelem textovou zprávu prostřednictvím SMS (dále jen „účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby pořadateli blízké (aplikace obč. zák.). Počet poslaných SMS zpráv zaslaných do soutěže není nijak omezen.

Cena SMS zprávy je 99 Kč (včetně DPH) za každou zaslanou SMS. SMS zprávy nelze posílat z internetových sms bran, pouze z mobilního telefonu. SMS zaslané jakýmkoliv jiným způsobem , nebudou zařazeny do soutěže.

Výhercem ceny je vždy každý x-tý v pořadí zaslaných SMS zpráv, jak je uvedeno na webových stránkách pořadatele, kterou pořadatel obdržel vždy v aktuálním hracím kole. Pořadí SMS zpráv přijatých pořadatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému pořadatele.

Výherci budou pořadatelem kontaktováni telefonicky či prostřednictvím SMS zpráv mobilního telefonního čísla, ze kterého příslušná SMS zpráva přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 14 dní od zjištění výherce. Pokud se pořadateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru.
Předání výhry výherci:

* zasláním přepravní službou

Ceny budou výherci předány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce.

Přihlášením se do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.

Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a pořadatel za vady výher (cen) nenese žádnou odpovědnost.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, a že má na přístup k nim právo pořadatel soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění takové změny na své internetové stránce, tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníku.Navigace 


Cena SMS pro ČR je 99 Kč včetně DPH, službu provozuje VOV PRAHA s.r.o, technicky zajišťuje Airtoy a.s.,
infolinka +420 602 777 555, www.premiumservices.cz
Zkuste také iPhone soutěž nebo Soutěž o notebook